wtorek, 27 lutego 2018

HISTORY OF DIOR FASHION HOUSE

Christian Dior, the man who after the war brought revolution in the world of fashion, and Paris again made the capital of fashion. 


foto: instagram@dior

He was born in Granville in 1905. Even as a young boy showed interest in fashion. However, parents wanted to became a politician. He succumbed so to pressure from parents and began his studies in the political science department.
 In 1927 he was appointed to compulsory military service, in which he served for a year as a sapper.
After service he returned to Paris together with its friend Bonjean Jacques and the Rue de la Boetie opened art galleries, where he sold the works of artists such as Christian Berard, Jean Cocteau and Salvador Dali. However, with the death of his mother in 1931, his family fell into financial trouble and art gallery collaps.

Dior took up teaching drawing at his friend Jean Ozenne'a. Soon he began designing hats and dresses. His hats wore, among others, Robert Piguet, so that will be noticed and began working as a cartoonist in the newspaper Figaro Illustre. Then, in 1938, Robert Piguet opened a fashion house,
and Christian Dior made his assistant.Wojna jednak pokrzyżowała jego plany. Musiał wyjechać z Paryża, a po powrocie nawiązał współprace z Pierrem Balmain. The climax in his career was 1946 when in Paris at 30 Avenue Montaigne Dior involves first.fashion house  Already February 12, 1947, he made his debut show, which introduced a new dimension in the post-war fashion. In the show occurred only six models who presented 90 outfits. Editor-in-chief of Harper's Bazaar, Carmel Snow, who watched this event hailed collections password New Look. Paris once again regained its former glory and the title of fashion capital. In turn, Dior has gained worldwide fame and became recognizable worldwide. His clients were the Duchess Elizabeth, Princess Margaret, Greta Garbo and Marlene Dietrich.

After his death in 1957 the artistic director is his 21 year old assistant Yves Saint Laurent. Currently, since 1997 the fashion house's Dior directs John Galliano, and the company has 160 boutiques worldwide. See what today offers us world-renowned fashion house Dior.

foto: instagram@dior


Christian Dior, człowiek, który po wojnie wprowadził rewolucje w świecie mody, a Paryż ponownie uczynił stolicą mody. Urodził się w Granville w 1905 roku. Już jako mały chłopiec wykazywał zainteresowania modą. Jednak rodzice pragnęli by został politykiem. Uległ więc naciskom rodziców i rozpoczął studia na wydziale nauk politycznych. Jednak nie ukończył ich. W 1927 roku został powołany do obowiązkowej służby wojskowej, w której służył przez rok jako saper. 
Po odbyciu służby powrócił do Paryża razem ze swoi przyjacielem Jacques'em Bonjeanem i przy Rue de la Boetie otworzył galerie sztuki, gdzie sprzedawał prace takich artystów jak: Christiana Berarda, Jeana Cocteau czy  Salvadora Dali. Jednak wraz ze śmiercią jego matki w 1931 roku jego rodzina popadła w kłopoty finansowe, a galeria sztuki upadła. 

Dior zajął się nauka rysunku u swojego przyjaciela Jeana Ozenne'a. Wkrótce zaczął projektować kapelusze i suknie. Jego kapelusze nosił między innymi Robert Piguet, dzięki któremu zostaje zauważony i rozpoczął pracę jako rysownik  w gazecie Figaro Illustre. Następnie w 1938 roku Robert Piguet otworzył dom mody, a Christiana Diora uczynił swoim asystentem. 
Wojna jednak pokrzyżowała jego plany. Musiał wyjechać z Paryża, a po powrocie nawiązał współprace z Pierrem Balmain. Punktem przełomowym w jego karierze był rok 1946, kiedy to w Paryżu przy 30 avenue Montaigne Dior zakłada pierwszy dom mody. Już 12 lutego 1947 roku odbył się jego debiutancki pokaz, który wprowadził nowy wymiar w powojenną modę. W pokazie wystąpiło tylko sześć modelek, które zaprezentowały 90 strojów. Redaktor naczelny Harper's Bazar, Carmel Snow, która przyglądała się temu wydarzeniu  okrzyknęła kolekcje hasłem New Look. Paryż znowu odzyskał dawną świetność i miano stolicy mody. Z kolei Dior zyskał światową sławę  i stał się rozpoznawalny na całym świecie. Jego klientami były księżna Elżbieta, księżna Małgorzata, Greta Garbo czy Marlena Dietrich. 

Po jego śmierci w 1957 roku dyrektorem artystycznym zostaje jego 21 letni asystent Yves Saint Laurent. Obecnie od 1997 roku domem mody Dior kieruje John Galliano, a firma posiada 160 butików na całym świecie. Zobacz co dzisiaj oferuje nam znany na całym świecie dom mody Dior.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz