sobota, 11 marca 2017

HISTORY OF VALENTINO FASHION HOUSE

Valentino. One of the most recognizable designers in the world. He became famous mainly from stylish handbags and shoes whose main ornamental element are classic, square brads. As the man known around the world has reached such a success. 
foto: instagram@maisonvalentino

From the beginning of his career he puts on elegance and classic and reach for the most expensive materials. The quality was most important to him, even when he had a shaped position in the market. 
Valentino fashion house was founded in Rome in 1959 by Italian Valentino Garavani. At the start of his career to support his father, but when business did not develop too good father withdrew from the company by what the company was on the decline.Then came Giancarlo Giammetti, who rescued the company from a bad financial situation, and thanks to his skills investment has led to its development. 
Already in 1962 in Florence in  Pitti Oalace they held their debut fashion show, which was a big bomb, and in 1969 he was awarded the Neiman Marcus, which is the equivalent of an Oscar in the world of fashion. It was the climax of his career. Even then, among his clients were such famous people like Elizabeth and Jacqueline Kennedy Teylor.In the same year he opened the first stores with his clothes in Milan and then in Rome. For almost half a century. 
Valentino created an incredible collection, which delighted millions of women around the world. His trademark was long, white dresses, which presented in one of the first collection White, or scarlet red, which is patented and called Rosso Valentino. In 1998, Giancarlo and Valentino sold the company for more than $ 300 million,. However, we still worked for the brand. He retired only in 2008 at the age of 76 years and director became Alekssandra Facchinette. Currently these are Maria Grazia Chiuri and Pier Paolo Piccioli.
See what now offers us the brand Valentino.

foto: instagram@maisonvalentino

Valentino. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektantów na świecie. Zasłynął przede wszystkim z stylowych torebek i butów, których głównym elementem zdobniczym są klasyczne, kwadratowe ćwieki. Jak ten człowiek znany na całym świecie osiągnął taki sukces. Od początku swojej kariery stawiał na elegancje i klasykę oraz sięgał po te najdroższe materiały. Jakość była dla niego najważniejsza, nawet wtedy kiedy nie miał jeszcze wyrobionej pozycji na rynku.

foto: instagram@maisonvalentino

Dom mody Valentino został założony w Rzymie w 1959 roku przez Włocha Valentino Garavani. Na starcie swojej kariery wspierał go ojciec, jednak gdy interesy nie rozwijały się zbyt dobrze ojciec wycofała się ze spółki przez co firma chyliła się ku upadkowi. Wówczas pojawił się Giancarlo Giammetti, który wyprowadził firmę z złej sytuacji finansowej, a dzięki swoim umiejętnościom inwestycyjnym doprowadził do jej rozwoju. 
Już w 1962 roku we Florencji w Pitti Oalace odbył się ich debiutancki pokaz, który okazał się wielką bombą, a w 1969 roku otrzymał nagrodę Marcusa Neimana, będąca odpowiednikiem Oscara w świecie mody. To był punkt kulminacyjny w jego karierze. Już wtedy wśród jego klientów były takie znane osoby jak Elizabeth Teylor czy Jacqueline Kennedy. W tym też roku otworzył pierwsze sklepy ze swoją odzieżą w Mediolanie, a następnie w Rzymie. Przez prawie pół wieku. Valentino tworzył niesamowite kolekcje, którymi zachwycały się miliony kobiet na całym świecie. Jego znakiem rozpoznawczym były długie, białe sukienki, które zaprezentował w jednej z pierwszej kolekcji White, czy szkarłatna czerwień, którą opatentował i nazywał Rosso Valentino. W 1998 roku Giancarlo i Valentino sprzedali firmę za ponad 300 mln$,. Jednak wciąż pracował dla marki. Przeszedł na emeryturę dopiero w 2008 roku w wieku 76 lat,a dyrektorem została Alekssandra Facchinette. Obecnie są nimi Maria Grazia Chiuri i Pier Paolo Piccioli.  
Zobacz co obecnie oferuje nam marka Valentino.


INSPIRATIONS 

 
 


foto: instagram@maisonvalentino


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz